Avoimen innovaatioalustan johtamisen työkaluja

Avoimen innovaatioalustan johtamisen työkalujen tarkoitus on tukea alustojen päivittäistä toimintaa ja kehittymisen tarpeita.

Työkaluja ovat:

  1. Käsikirja kehittäjille 1.5. Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen lähestymistapana- julkaisu (2016) ja päivitetty Käsikirja kehittäjille 2.0 (2018), josta löytyvät mm. myös vaikutusten arvioninnin ja mittaamisen työkalut.
  2. Alustan itsearviointikysely. Työkalun tavoitteena on auttaa alustaa löytämään toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Kyselyä on pilotoitu 6Aika-alustoilla keväällä ja syksyllä 2017. Kollektiivinen palaute esiteltiin AIA johtamispäivässä Tampereella 25.9.2017.
  3. Alustan kypsyystason arviointimalli. Työkalun tarkoituksena on arvioida alustan toiminnan tilaa ja auttaa tunnistamaan mahdolliset kehittämisen kohteet.
  4. Alustan elinkaarimalli. Elinkaarianalyysi auttaa hahmottamaan alustan kehitystä ja arvioimaan osaamista ja resursseja, joita alustan eri kehitysvaiheissa erityisesti vaaditaan. Alusta voi siirtyä kehityskulussa myös taaksepäin.
  5. Alustan ansaintamalli ja alustapalvelun logiikka
  6. Vaikuttavuuden arviointimalli (Työkirja).  
  7. Viestintacanvasit. Viestintävalmennusmateriaalit sekä työpohjat viestin rakentamiseen.